Huisreglement

Huurvoorwaarden & huisreglement

Klik op de link https://www.reset-ngo.eu/wp-content/uploads/2019/09/20190928-Huurvoorwaarden-huisreglement.pdf om onderstaande te downloaden

 

KORT

 • De groepsgîte van ReSet is totaal ongeschikt voor luidruchtige (nachtelijke) feesten, daarom zijn deze niet toegelaten. Versterkte muziek mag enkel binnenshuis, met ramen en deuren gesloten, zodat de muziek buiten niet hoorbaar is. We hebben aan onze buren beloofd dat Hennepieux een rustige plek zou blijven.

 

 • De maximale capaciteit van de infrastructuur kan niet worden overschreden. Het bijzetten van bedden is daarom niet mogelijk. Voor het plaatsen van tenten, caravans of mobilhomes dient u te overleggen en de uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen van ReSet.

 

 • De bedden kunnen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen: onderlaken of hoeslaken voor op de matrasbescherming, dekbedovertrek voor dekbed, kussensloop voor de kussens. U brengt
  • ofwel uw eigen bedlinnen mee
  • ofwel is dit inbegrepen in uw verblijfsformule

Indien u geen bedlinnen of handdoeken hebt meegebracht, kan u een set huren voor uw verblijf, indien dit niet is inbegrepen in uw verblijfsformule.

 

 • Onze dieren worden door ons gevoederd, ze mogen owv hun gezondheid niet gevoederd worden.

 

 • De gîte is volledig rookvrij. Roken kan buiten, er staan asbakken buiten aan de gebouwen. Dankuwel om deze te gebruiken.

 

Check-out:

 • Voor het uitchecken van de gîte heeft de huurder alle gebruikte ruimtes opgeruimd, afwas gedaan, keuken opgeruimd en alles in ordelijke en oorspronkelijke staat teruggeplaatst. Hetzelfde wordt gevraagd voor het terrein, terassen en parkings. U wordt gevraagd om alle papieren en afval op te halen die verband houden met uw passage en in vuilniszakken te doen. Samenvattend vragen we u om het domein in een correcte en fatsoenlijke staat te laten met alle items opgeborgen zoals u ze bij aankomst aantrof (bijv. tafels, stoelen …)

 

 • Voor het uitchecken wordt er gezamenlijk door ReSet en de huurder een inspectieronde gehouden in alle gebruikte ruimtes.

 

 • Eventuele later ontdekte gebreken of beschadigingen moeten binnen 2 weken door ReSet aan de huurders worden meegedeeld en mogen verrekend worden in de terugstorting van de waarborg.

 

Annulering:

 • Bij annulering na betaling van de waarborg/reservatie en voor de ontvangst van uw factuur (6 weken voor uw verblijf) krijgt u 50% van de betaalde waarborg terug.

 

 • Bij annulering na ontvangst van uw factuur zonder dat die is betaald, kunnen we u helaas geen waarborg terugstorten. Als wij voor de periode van uw geannuleerde verblijf toch nog huurders vinden, storten we u 50% van de waarborg terug.

 

 • Bij annulering na betaling van uw factuur (5 weken voor uw verblijf), storten wij u de helft van uw factuurbedrag terug. Als wij voor de periode van uw geannuleerde verblijf nog huurders vinden, betaalt u enkel annuleringskosten ten belope van het (mogelijk) inkomstenverlies (ook maximaal de helft van uw factuurbedrag). Indien er geen inkomstenverlies is, storten wij u de andere helft van de door u reeds betaalde factuur voor uw verblijf terug en de helft van de waarborg (als administratieve kost).

 

 • Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren, zullen de gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

 

 

UITGEBREID

Door het betalen van de waarborg/reservatie en/of van het volledige factuurbedrag verklaart u(*) zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden (* = de huurder):

 

 • Door de waarborg/reservatie te betalen op basis van de u bezorgde prijsofferte, bent u zeker dat de periode voor u wordt geblokkeerd in de kalender. De waarborg wordt ten laatste 14 dagen na uw check-out aan u teruggestort

 

 • Alleen de volledige betaling van uw ontvangen factuur geeft recht op toegang tot de gehuurde gîte. De betaling van uw factuur dient te geschieden 1 week na ontvangst (5 weken voor uw verblijf). De volledige betaling omvat de huurprijs, alle onkosten (energiekosten, eindschoonmaak en eventueel huur activiteitenzaal).

 

 • ReSet Association als verhuurder mag de huurder de toegang tot de woning weigeren indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan.

 

 • De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijbehorend grondgebied en verplicht zich ertoe om aan de eigenaar of diens gevolmachtigde alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden aan ReSet Association.

 

 • De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen worden vooraf door de verhuurder aan de huurder verstrekt en zijn ter plaatse ook duidelijk aangebracht.

 

 • De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Tussen 22.00 u ’s avonds en 7.00 u ’s morgens wordt de rust van de medebewoners en de omgeving 100% gerespecteerd. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder of van medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

 

 • De maximale capaciteit van de gekozen verblijfsformule mag niet overschreden worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en mits het betalen van de meerkost. Bij inbreuk hierop zal (een evenredig deel) van de waarborg niet teruggestort worden.

 

 • Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

 

 • De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 

 • Wij zijn zelf hondenbezitters. Helaas zijn honden niet toegelaten, maar u kan om een uitzondering vragen. Wanneer we de toestemming hebben gegeven, dienen wel de volgende regels gerespecteerd te worden:
  • De hond loopt niet achter mensen noch dieren.
  • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie. De huurder heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties.
  • De hond komt niet in de slaapkamers, in de keuken, in de zetels en op de stoelen.
  • De hond is geen bron van lawaaioverlast.
  • De hond wordt nooit alleen achtergelaten in de gîte.
  • De hond slaapt in zijn mand, bench of in de auto.
  • De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt.
  • Indien er medebewoners zijn die bang zijn van een hond dan blijft deze steeds aan de leiband.
  • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg.
  • De gîte is volledig ingericht.  De bedden zijn voorzien van matrasbeschermers, dekbedden en kussens. De bedden kunnen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen, dwz onderlaken, dekbedovertrek, kussenssloop. Indien u uw eigen slaapzak meebrengt, vragen we u nog steeds om onderlaken en kussensloop te gebruiken. Naargelang uw verblijfsformule brengt u dit zelf mee, u kan huren ter plekke, of het is inbegrepen. Handdoeken in de keuken zijn aanwezig. Naargelang uw verblijfsformule brengt u zelf badlinnen mee, of u kan het huren ter plekke, of het is inbegrepen.

 

 • De matrassen en bedden en ander meubilair hebben hun vaste plaatsen. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van ReSet Association mogen deze verplaatst worden. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode.

 

 • Indien de gîte, zoals vooraf is overeengekomen, slechts gedeeltelijk gebruikt wordt, zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Wij zullen anders een meerprijs moeten aanrekenen.

 

 • U kan eventueel beslissen om uw verblijf bij ReSet Association ter plekke te verlengen. Dit kan enkel gebeuren voor zover de gîte vrij is. U zal dit extra verblijf gefactureerd krijgen per dag verlenging, op basis van uw oorspronkelijke verblijfsfactuur. Wij vragen u om deze verlenging cash te betalen voor de verlenging van start gaat en bij ontvangst van uw factuur..

 

 • De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf 14.00 u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode tegen 11.00 u ’s morgens te verlaten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

 

 • Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

 

 • Het volledige complex is rookvrij. Rokers mogen buiten roken en zorgen er steeds voor dat de as en de peuken in een asbak of vuilnisbak terecht komen. Let ook op voor brandgevaar aub.

 

 • Het keurig sorteren van afval is wettelijk verplicht. Vooraf en ter plaatse krijgt de huurder hiervoor alle nodige richtlijnen. Vraag uitleg aan ReSet Association indien het niet duidelijk mocht zijn of als u vragen hebt. De richtlijnen voor afval dienen strikt te worden opgevolgd. De terugstorting van uw waarborg kan verminderd worden met de eventuele kosten van extra opruim.

 

 • Voor het uitchecken van de gîte heeft de huurder alle gebruikte ruimtes opgeruimd, afwas gedaan, keuken opgeruimd en alles in degelijke en oorspronkelijke staat teruggeplaatst. Voor het uitchecken wordt er gezamenlijk door ReSet en de huurder een inspectieronde gehouden in alle gebruikte ruimtes. Eventuele later ontdekte gebreken of beschadigingen moeten binnen 2 weken door ReSet aan de huurders worden meegedeeld en verrekend worden in de terugstorting van de waarborg.

 

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gîte. Bij klachten is de maximale aansprakelijkheid van de verhuurder het ontvangen huurbedrag, exclusief de overige kosten.

 

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK